Page 1 of 1

Binding till Indigo

Posted: Wed 02 Aug 2017, 07:28
by SamuelP
Hej,
Finns det nån binding till Indigo från SPC Web Gateway eller möjlighet att lösa det på annat sätt? Jag använder idag I/O mellan systemen viket är krångligt och kräver många in/utgångar.

Jag har provat ett MQTT Gateway-plugin http://forums.indigodomo.com/viewtopic. ... b8620c8dd0 till Indigo mot SPC Web Gateway utan framgång då jag har dåliga kunskaper inom detta.

Med vänlig hälsning
Samuel P